Енергетичні об’єкти є одним з основних джерел забруднення атмосферного повітря, природних вод і грунтів

Pro_Azov_Ptitc_R

Енергетичні об’єкти є одним з основних джерел впливу на навколишнє природне середовище. Вони зумовлюють забруднення атмосферного повітря, природних вод і грунтів. У той самий час вони є одним з основних факторів життєзабезпечення населених пунктів.

Найбільше забруднюючих речовин надходить в атмосферу від енергетичних установок, що працюють на вуглеводневому паливі (вугілля, мазут, природний газ). При спалювані різних видів палива в повітря викидаються нетоксичні речовини – двооксид вуглецю і водяна пара. Крім того викидаються шкідливі речовини, такі як окис вуглецю, оксиди азоту і сірки, сажа, вуглеводні, частинки твердого палива. Також, в атмосферу надходить канцерогенний бенз(а)пірен.

При спалювані твердого палива утворюється велика кількість золи, двооксиду сірки, оксидів азоту. Димові гази, що утворюються при спалювані мазуту, містять оксиди азоту, сполуки ванадію і натрію, газоподібні і тверді продукти неповного згоряння палива. Перехід теплоенергетичних установок на рідке паливо значно зменшує золоуворення, але практично не впливає на викиди оксидів сірки, так як мазут містить два і більше відсотки сірки.

При спалювані природного газу димові викиди містяться оксиди азоту і сірки. Слід відмітити, що найбільша кількість оксидів азоту утворюється саме при спалюванні природного газу.

Діяльність енергетичних об’єктів зумовлює забруднення грунтів і природних вод. Продукти спалювання вуглеводневого палива випадають на поверхню землі у вигляді твердих частинок і краплин розчинів продуктів викидів, у тому числі: кислот і кислотних оксидів, металів та їх сполук, канцерогенних і радіоактивних речовин.

Значною проблемою, що виникає при експлуатації енергетичних об’єктів, є золошлакові відходи, що утворюються при спалювання твердого палива. Вони займають тисячі гектарів земель, що приданів для сільськогосподарського використання, ними забруднюються грунти, підземні і поверхневі води, повітря. Також енергетичні об’єкти, використовуючи воду для теплообмінних процесів і впливають на якість води.

Рекомендую:

Ласкаво просимо до Чорнобиля!... Починаючи з наступного року, Україна планує відкрити закриту зону навколо Чорнобильського реактора для відвідувачів, охочих більше дізнатися про траге...
Укрепляем ноги, не выходя из собственного дома.... Увы, большинство из нас множество времени уделяют не собственному здоровью, а различным рабочим обязанностям, походам в клубы, спиртному и сладостям. ...