01.12.2009 - orbk.net

Іноземна мова важлива частина людського життя.


Спілкування пронизує все людське існування. Для кожної  сучасної людини іноземна мова стає важливою частиною життя. Вона розглядається як важливий засіб міжкультурного спілкування.

Використання мови, у тому числі і її вивчення, включає в себе дії, що використовуються особами , які розвивають, ряд загальних ( складаються зі знань, умінь та життєвого , а також з уміння вчитися)  і комунікативних мовленнєвих компетенцій. Можна сказати точно, що навчання за границею іноземної мови набагато корисніше тому ним не можна нехтувати якщо в вас є така можливість.

Комунікативні мовні компетенції формуються на основі взаємнопов’язаного  мовленнєвого, соціокультурного, соціолінгвістичного й мовного розвитку учнів. Види компетенцій узаємодіють комплексно в процесі розвитку кожної окремої особистості.

Таким чином, основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного навчання – сприяти оволодінню учнями вміннями й навичками спілкування в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм поведінки у типових сферах і ситуаціях.

http://www.dteducation.com/

Рекомендую:

Вивчення іноземної мови Вивчення іноземної мови розвиває логічне мислення учнів. Розвиває пам'ять, уяву, розширює кругозір учнів, підвищує їх культуру. Знання мови - це і зна...
Підвищення ефективності навчання іноземної мови... Найвища цінність - це розкіш людського спілкування ( Антуан де Сент-Екзюпері). З метою підвищення ефективності навчання іноземної мови, є формуванн...


Наука Іноземна мова / Навчання / Спілкування /