09.12.2009 - orbk.net

Ознаки забруднення природних вод.

Поділитися:

В природні водоймища разом з стічними водами в наш час потрапляє величезна кількість відходів людської діяльності, які містять недопустимо високі концентрації отрутохімікатів та інших токсичних речовин, нафтовуглеводні, хлор-органічні пестициди, радіонукліди, важкі метали, аніонні синтетичні поверхнево-активні речовини. Крим, приміром, посідає перше місце в Україні щодо використання пестицидів (39,5 кг. на один гектар землі). Відбувається нафтове забруднення великих басейнів. У різних частинах мілководдя та глибоководних частинах басейнів відбувається неконтрольоване забруднення промисловими та побутовими відходами. Прибережна частина, а частіше все водоймище, практично являє собою зону каналізаційних стоків міст і селищ. Винос в природні водойми стічних вод з великим вмістом азоту та фосфору сприяє евтрофікації вод, наслідки якої можуть бути катастрофічними.

Одним з показників антропогенного впливу на стан водного середовища може бути різка зміна за останні роки оптичних характеристик вод ( за шість років прозорість води змінилась дуже швидко — зменшилась втроє). Протягом цього ж часу значно змінився колір водоймищ (глибоководних районах Чорного моря колір води раніше відповідав 3-4 за стандартною шкалою кольору. В останні ж роки він відповідає номерам 6-8. В окремих випадках його просто неможливо визначити, оскільки вода має сірий або білястий колір, який не має відповідника на шкалі).

Зміна колірних характеристик природних вод свідчить про зміну їх спектральних властивостей. Аналізуючи спектральний показник послаблення світла у глибоководній частині моря, виявляється, що мінімум перейшов із області з довжиною хвилі 490 нм до області 550-570 нм. Такий перехід «вікна прозорості» у бік довгих хвиль зумовлений збільшенням у воді зависі та концентрації жовтої речовини. Жовта речовина міститься у розчинених водою органічних сполуках, які утворюються під час розкладу планктонних. З 1923 по 1995 роки концентрація хлорофілу у воді збільшилась у 18 разів, а трофічний рівень водойм змістився від аліготрофного до евтрофного. За цей час товща евтрофного щару зменшилась в чотири рази.

Рекомендую:

Окружающая среда и здоровье человека.... С тех пор как существует человек, его здоровье формировалось и продолжает формироваться под воздействием природных факторов на организм. К окружающей ...
Пестициди: класифікація, санітарно-токсилогічні та... За сучасною класифікацією хімічні засоби захисту рослин поділяються на такі групи: за об`єктами застосування, способами проникнення в організм шкідник...

Довкілля Вода / Екологія / Здоровье /