04.12.2009 - orbk.net

Проблема збереження чистоти навколишнього середовища


Проблема збереження чистоти навколишнього природного середовища і надалі залишається однією з першочергових. Масова індустріалізація і неусвідомлення людиною законів збереження природи, призводить до погіршення екологічного стану на Землі. Забруднення довкілля незначними концентраціями шкідливих речовин веде до деградації природи. Тому необхідно постійно працювати над удосконаленням процесів очищення, створювати безвідходні технології виробництва. Історичний досвід свідчить: якщо людина усвідомлює гостру потребу вирішення якоїсь проблеми і зосереджує на цьому достатні інтелектуальні та матеріальні ресурси, вона може протягом короткого часу досягти значних результатів.

789580985000000000000

Рекомендую:

Вплив нітратів на здоров’я населення та мето... Методи визначення: 1. Визначення нітратів іонометричним методом. Цей метод визначає масову частку нітратів при ґрунтовому, агрохімічному, меліор...
Вплив забруднюючих речовин на організм людини... Забруднені понаднормовими домішками недоброякісні харчові продукти можуть спричинювати харчові отруєння мікробного походження, різні інфекційні захвор...


Довкілля / Факти Ecology / Екологія /