Профілактична робота із дітьми схильними до алкоголізму


deti-alkogolI. Етап профілактичної роботи – робота безпосередньо з дітьми у навчальних закладах усіх рівнів. Це лекції, бесіди, відеоуроки в малих групах, де легше встановити контакт з підлітками.
Використовуються відеофільми з місцевим матеріалом, розповіді пацієнтів, записи на аудіокасетах. Педагоги-вихователі відділення давно вже відмовилися від виконання масових заходів, оскільки вони виявились малоефективними.
II. Наступний етап профілактичної роботи – це забезпечення батьків інформацією про негативний вплив на дитину алкоголю, а також рекомендації про те, як розпізнати початок алкоголезалежності у дитини. Розроблено спеціальні пам’ятки для батьків.
III. Головним етапом профілактичної роботи є проведення спеціалізованих методичних семінарів для педагогічних навчальних закладів, співробітників військкоматів, міліції, лікарів. З цією метою готуються методичні матеріали з урахуванням специфіки інформації для того чи того колективу.

Профілактична робота має свою специфіку, до неї залучаються діти та їхні родичі для роботи у психотерапевтичних групах. Спільно з обласним комітетом по телебаченню і радіомовленню та незалежними телерадіокомпаніями створюються профілактичні телепередачі, відеофільми про шкоду алкоголю
Як результат пошуку нових форм і методів роботи організуються мобільні бригади, до складу яких входять лікарі, педагоги, психологи, медсестри. Такі бригади виїздять до навчальних закладів (шкіл-інтернатів, училищ, ліцеїв, гімназій, технікумів, шкіл). Робота проводиться за комплексною програмою, яка включає: профілактичні бесіди і лекції у групах; перегляд та обговорення відеофільму «Ще не пізно«, знятого на місцевому матеріалі; семінари для вчителів; медичний огляд «груп ризику», попередньо виявлених психологами; профілактичний огляд учнів; надання методичної допомоги, анкетування і тестування, індивідуальна
робота з учнями.
Профілактична робота не позбавлена проблем. Не всі навчальні заклади охоче дозволяють (деякі зовсім не дозволяють) працювати профілактичним бригадам. Одні бояться розголосу, хоча робота ведеться конфіденційно, інші категорично стверджують, що у них немає «груп ризику». Цим керівники шкіл завдають величезної шкоди дітям, які потребують профілактичної допомоги.
Лікувально-реабілітаційний напрям здійснюється уже безпосередньо на базі лікувально-профілактичного центру. Він також складається з 2-х етапів. Перший — це робота лікаря-наркалога, який здійснює дезінтоксикаційну, загально зміцнювальну, стимулюючу терапії у поєднанні з вилученням токсичних речовин.
На другому етапі йде відновлення порушених функцій за участю психолога. Він проводить психологічну діагностику особливостей особистості дитини, прогнозує хід залежності і дає рекомендації щодо змін моделей поведінки.
На всіх етапах комбінуються медикаментозні і немедикаментозні методи, які підбираються індивідуально.
Дуже важливим елементом роботи є те, що впровадження особистісно зорієнтованої реконструктивної пси¬хотерапії в індивідуальних і групових формах проводиться не тільки з неповнолітніми, але і з їхніми родичами і близькими також.
Мають свої особливості і застосування медикаментозних препаратів, при побічній дії яких можливі ускладнення, розвиток толерантності чи звикання до них, а також алергійні реакції. Зазвичай, лікарська терапія у підлітків обмежена наявністю різноманітних соматичних протипоказань, а саме: порушені, функції печінки, різних уражень серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози. Обмежуючими моментами медикаментозного лікування підлітків є віковий фактор (молодий організм, що розвивається), індивідуальна непереносимість, періодичний дефіцит ряду препаратів. Тому при лікуванні застосовуються чергування медикаментозної терапії з фітотерапією, упровадження нових організованих форм медичної допомоги, які підвищуть якість та ефективність лікувального процесу, реабілітаційні програми без застосування лікарських препаратів (рефлексотерапія, зокрема Су Джок терапія; аутогемовізуальна рефлексотерапія; фітотерапія; оксигенотерапія; психотерапія; внутрішньовенна і черезкшіряна лазеротерапія). Широко використовуються фізіотерапевтичні методи лікування.
Досвід свідчить про реальні можливості та доконечну потребу у проведенні роботи з профілактики алкоголезалежності серед неповнолітніх, а також про загальну потребу у збільшенні штатів лікувально-профілактичних центрів та придбанні портативної відеотехніки, транспортних засобів тощо.
Є помічники — обласний центр соціальної допомоги молоді, відділи освіти, професійно-технічної освіти, служби у справах неповнолітніх, православна церква.
Викристалізувались і проблеми, які можна і треба вирішувати.
Педагогічним колективам середніх навчальних закладів слід суттєво активізувати просвітницьку роботу з батьками. Явно недостатня робота у школах та інших навчальних закладах по виявленню учнів, які епізодично вживають алкогольні напої.
Потребує уваги шкільна молодь, серед якої вживання алкоголю є досить поширеною.
Потребують рішучішого адміністративного впливу навчальні заклади, які відмовляються від профілактичної роботи, мотивуючи відсутністю підлітків, які вживають алкоголь.
Зважаючи на зростання бродяжництва, різке збільшення «дітей вулиці«, потреба у закладах зростатиме. Отже, необхідність активізації такої роботи — це загальна проблема сьогодення.

Похожі записи:

Основи виникнення життя на Землі.... Живі організми характеризуються певними закономірностями обміну та особливостями структури й функцій, що виникли в проце...
Вулкани звинуватили у причетності до великого вимирання.... Масові виверження вулканів могли сприяти масового вимирання живих істот близько 250 мільйонів років тому на межі пермськ...
Іноземна мова важлива частина людського життя.... Спілкування пронизує все людське існування. Для кожної  сучасної людини іноземна мова стає важливою частиною життя. Вона...
2011 – рік електромобілів? Автомобілі з електроприводом розробляються вже кілька років, проте до останнього часу їх частка на світовому ри...