07.12.2009 - orbk.net

Використання водних ресурсів України.


Для потреб населення і народного господарства з природніх водних об’єктів щорічно забирається приблизно 3О 000 млн. м3 води, з них 5 000 млн. м3 — з підземних водних об’єктів. Використання води відбувалося таким чином — всього використано свіжої води 25 000 млн. м3, з них:

• на господарсько-питні потреби — 4 633;

• виробничі потреби — 12 108;

• на зрошення — 5 419;

• на сільськогосподарське водопостачання — 1 567;

• на інші потреби — 1 000;

У поверхневі водні об’єкти скидається 15811 млн. м3, з них:

• забруднених — 4 652;

• нормативне чистих — 8 549;

• нормативне очищених — 2 610;

Втрати при транспортуванні становлять 2 539 млн. м3. В системах оборотного і послідовного водопостачання використовується 60 400 млн. м3 води.

Найбільшими споживачами води залишаються промисловість — 13 007 млн. м3, при чому на потреби енергетики було забрано 7 430 млн. м3, чорної металургії — 1 647 млн. м3; сільське господарство — 12 857 млн. м3; житлово-комунальне господарство — 3845 млн. м3.

Сумарний ліміт забору прісної води по Україні було встановлено в 36 370 млн. м3, За вийнятком нафтодобувної та вугільної галузей промисловості і чорної металургії, в яких було допущено перевищення лімітів.

Відповідно до міжнародних вимог якість води оцінюється, виходячи з її придатності задовільняти потреби споживачів: населення (питна вода, рекреація), промисловості, сільського господарства (зрошення), рибальства, водні і прибережні екосистеми. Як правило, якщо якість води задовільняє вимоги на питну воду, то вона є придатною для інших споживачів.

Показники використання води із річок України у 1993 p. (мли. м3)

РікиВсього

забрано води

із водних

об’єктів

Забрано

підземних

вод

Всього

використано

води

Всього

скинуто води

Безповоро

тне

водоспож

ивання

Дніпро1819618121551082429954
Прип’ять826319804282544
Десна684168652177507
Рось1614215561100
Сула123681173984
Псел265100262103162
Ворскла1189711561100
Самара409207247275134
Інгулець856128642195661
Південний Буг177021717221277493
Синюха22969285194105
Дністер13804101251503877
Дунай13851545343181067
Тиса130851207159
Сів. Донець35711041299918161755
Казений Турець35882323410
Лугань35225119432527
Кальміус469208288692
Міус42529816039530
Салгір142381339349
Західний Буг192151181246

За оперативними даними через комунальні системи водовідведення України пропускається 10 999,7 тис. м3/ добу стічних вод. Довжина каналізаційних мереж 26 485,2 км. Пропускна спроможність очисних споруд — 11 724,1 тис. м 3 /добу, через які пропущенно 10 615,5 тис. м 3 /добу стічних вод, в тому числі через біологічну очистку— 9968,6 тис: м 3/добу. Доочистку проходить 318,3 тис. м 3/добу стічних вод.

33 міста та 500 селищ міського типу ще не мають централізованих систем каналізацій . Близько 120 комплексів очисних споруд перевантажені і працюють не ефективно, внаслідок чого з року в рік погіршується санітарний стан річок та водоймищ, цілий ряд яких є джерелом питного водопостачання міст та інших населених пунктів України. В аварійному стані знаходиться більш як 1 500 км каналізаційних мереж, спрацьована і потребує заміни значна кількість технологічного обладнання. Діючі споруди каналізації, що запроектовані та експлуатуються за старими нормативами, не здатні здійснювати очистку стоків відповідно до нових норм граничне допустимих концентрацій і, насамперед, через скиди у міську каналізацію виробничих стоків промислових підприємств.

Локальні очисні споруди і обладнання для зневоднення вилучених осадів на більшості підприємств відсутні або працюють неефективно В процесі виробничої діяльності підприємства скидають в міську каналізацію висококонцентровані промислові стоки, що призводить до порушення технологічної дисципліни та робить непридатним для використання в сільському господарстві осадів міських стічних вод, а також завдає великої шкоди як виробничим управлінням водопровідно-каналізаційного господарства, так і навколишньому природному середовищу.

Продовжується введення в експлуатацію об’єктів житла, соцкультпобуту без відповідного нарощування потужностей водоохоронних об’єктів. Будівництво органами місцевої влади водоохоронних комплексів практично зупинилось. Так 1993 році введено лише 23,0 тис. м 3/добу потужностей очисних споруд при плані 377,1 тис. м 3/добу. Зовсім не вирішуються питання проектування та будівництва комплексів утилізації мулу, споруд доочищення стічних вод, споруд зливної каналізації.

Таке становище не може бути визнано задовільним Тому, враховуючи тяжкий економічний стан в Україні, для поліпшення екологічного стану доцільно зосередити зусилля в першу чергу на інтенсифікації та технічному переобладнанні діючих водоохоронних комплексів з впровадженням більш ефективних технологій та обладнання Це дасть змогу на першому етапі з найменшими економічними втратами запобігти збільшенню скидання стоків у водойми України

Рекомендую:

Клімат на планеті — екологічні підсумки 2010... 2010 запам'ятається всьому світові як рік аномальних погодних умов. Повінь в Пакистані, грязьові обвали в Китаї, лісові пожежі в Росії - погода часто ...
Американська економіка покладається на екологічно ... Американська економіка повинна стати менш залежною від нафтовидобутку і більшою мірою покладатися на екологічно чисті джерела енергії, вважає президен...


Довкілля Вода / Екологія /