09.12.2009 - orbk.net

Забруднення водних об’єктів


Гігрохімічні дослідження за станом забруднення поверхневих вод проводились на 139 річках, 15 водосховищах, 7 озерах, 1 каналі, 1 лимані.

Водні об’єкти України забруднені переважно нафтопродуктами, фенолами, органічними речовинами, сполуками азоту та важкими металами. Найбільш забруднені річки басейну Західного Бугу, Приазов’я, Сіверського Дінця. Середньорічний вміст основних забруднюючих речовин у воді річок Західний Буг, Полтава, Кальчик, Кальміус, Кринка, Булавин, Уди, Лопань, Казенний Торець, Кривий Торець, Бахмут, Лугань перевищує ГДК, а по деяких інгредієнтах — рівень 10 ГДК.

Середньорічний вміст забруднюючих речовин в басейнах водоймищ України.

Басейни Середньорічний вміст забруднюючих речовин, ГДК
нітритний

азот

сполуки

МІДІ

сполуки

цинку

сполуки

марганцю

нафто-­

продукти

органіч-­

ні речови-

ни

Зах. Бугу 3-9 7-14 28-37 9-16 3-12 1-2
Дунаю 1-2 9-12 13-14 2-5 5-6
Дністра 1-6 58 11-15 10-14 1-8 1
Півд. Бугу 1-4 5-14 6-12 4-18 1-2
Дніпра 1-2 5-7 7-19 7 1-3
Сів. Дінця 1-3 5-9 8-17 3-5 2-4 1-3
Криму 1-2 1-3 ГДК ГДК ГДК 1-2
Приазов’я 10-22 5-19 7-16 8-15 7-29 1-2

Спостереження за станом забруднення Чорного моря, яке проводили в 1992-1993 pp. у Сухому лимані і прибережній частині моря, на акваторії Одеської затоки, в Севастопольській бухті і на Севастопольскому узмор’ї, в районах Південного узбережжя Криму, а також в морських гирлах річок Дунай, Південний Буг і Дніпро дало такі результати.

Нафтові вуглеводні. У Сухому лимані мала місце тенденція до збільшення забруднення вод нафтовими вуглеводнями в 1,3-1,4 раза. Середня концентрація складала 2,2-2,8 ГДК. В Дунайській, Дніпро-Бузькій гирлових областях, в Севастопольській бухті і на Севастопольскому узмор’ї вміст нафтових вуглеводнів зменшився в 1,3-2,1 рази, але середня за об’ємом концентрація перевищувала ГДК відповідно у 3-4, 7-10, 6 і 1.4 раза.

Феноли. В гирлових водотоках і на узмор’ї р. Дунай, в Сухому лимані і прилягаючій до нього частині моря, в гирловій частині р. Дніпро, в Севастопольскій бухті і на Севастопольскому узмор’ї та в районі південного берегу Криму вміст фенолів був менше ГДК, в гирлі р. Південний Буг і в Дніпровському лимані — менше 4 ГДК.

Синтетичні поверхнево — активні речовини (СПАР). В районі Південного берегу Криму середня за об’ємом концентрація СПАР складала 0.7-1.9 ГДК, на зовнішньому рейді порту Маріуполь — 1,4 ГДК. На інших досліджуваних акваторіях Чорного моря зареєстровані концентрації СПАР нижче ГДК.

Хлорорганічні пестециди (ХОП). Рівень забруднення вод Чорного моря пестицидами оцінювався за вмістом в них гамма-ГХЦГ, ДДТ і його метаболітів ДДД і 7ЩР- У порівнянні з 1992 р. середня за об’ємом концентрація ГХЦГ збільшилась в 1.6-3 рази і склала 1.8-2.4 нг/л в Севастопольській бухті, на Севастопольському узмор’ї та в районі р. Дунай. Середня концентрація ДДТ і його метаболітів у воді районів досліджень були менші 1 нг/л.

Поліхлорбіфеніли (ПХБ). В гирлових водостоках та на узмор’ї р. Дунай, в Севастопольській бухті та узмор’ї вміст ХПБ був менше 20-26 нг/л.

Важкі метали. В гирлі р. Дунай середня концентрація хрому шестивалентного була менша ГДК, максимальна — досягала ГДК. В Севастопольській бухті і на узмор’ї середня концентрація ртуті була менше ГДК .

З даних дослідження рівня забруднення вод України шкідливими речовинами випливає, що найважливіші водні об’єкти України — забрудненні

Використовуючи екологічні миючі засоби ви допомагаєте природі  http://profhim.in.ua/uk/ecological-cleaning-detergents/.

Рекомендую:

Клімат на планеті — екологічні підсумки 2010... 2010 запам'ятається всьому світові як рік аномальних погодних умов. Повінь в Пакистані, грязьові обвали в Китаї, лісові пожежі в Росії - погода часто ...
Методы определения уровня загрязнения воды... Существует большое количество методов оценки эвтрофикации естественных и искусственных водоемов: по оптическим характеристикам воды (цвет, мутность, п...


Довкілля Вода / Екологія / Забруднення /