Аналіз загально-господарської діяльності господарства.


Аналіз загально-господарської діяльності господарства.

Можна використовувати як зразок, приклад наведено на одному із СГ.

Загальна площа земельних угідь господарства складає 1146 га. В  спілці селян склалась слідуюча  структура  земельних угідь яка   аведена  в  таблиці 1.1

Таблиця 1.1 – Структура земельних угідь

Назва угідь Площа
га %
Загаль земельна площа 1146 100
Всього сільськогосподарських угідь 1127,65 98,4
з них:  рілі 1037,65 90,5
пасовищ 20 1,7
сінокосів 70 6,1
Ставки і водоймища 18,35 1,6

Зробивши аналіз даної таблиці бачимо,  що площа  сільськогосподарських угідь складає 98,4 % від загальної площі, та 90,5 % загальної площі в господарстві відводиться під ріллю. Основним напрямком спеціалізації господарства є рослинництво з розвинутим тваринництвом.

Структура посівних площ в господарстві наведена у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Структура посівних площ в гектарах

Назва 2002 рік 2003 рік 2004 рік
Зернові всього 555,65 562 562
в т. ч. озимі: 255,65 272 272
Озима пшениця 215,65 232 237
Озиме жито 40 40 40
Соняшник 200 190 185
Яра пшениця 80 80 85
Ячмінь 170 170 160
Кукурудза на зерно 50 40 40
Цукрові буряки 80 74 80
Картопля 10 10 10
Овочі в т. ч. 35 35 40
Кукурудза на силос і зелений корм 150 150 160,65
Однорічні трави 77 80 70
Багаторічні трави 100 100 100

З таблиці 1.2 видно, що провідними культурами в господарстві є озима пшениця, ячмінь, цукрові буряки, кукурудза на силос та соняшник.

В таблиці 1.3 приведено урожайність основних сіліськогосподарських культур.

Назва Роки
2002 2003 2004
1 2 3 4
Озима пшениця 31,7 28,4 35,5

*Таблиця 1.3 – Динаміка урожайності основних сільськогосподарських культур ц/га.

1 2 3 4
Соняшник 14,7 17,1 12,5
Цукрові буряки 271,3 259,5 286,8
Кукурудза на силос і зелений корм 223,75 312,46 210,56

*Продовженя таблиці 1.3

З даної таблиці можна зробити висновок що урожайність основних сільськогосподарських культур змінюється з роками. Це в основному залежить від погодньо-кліматичних умов. Зменшення собівартості продукції збільшує розміри грошових надходжень, дає можливість знизити закупівельні і здавальні ціни і тим самим зменшити затрати держави на заготівлю  сільськогосподарських продуктів.

Собівартість окремих видів продукції рослинництва, що виробляється у господарстві розглянемо з допомогою таблиці 1.4.

Назва культур Роки
2002 2003 2004
Озима пшениця 43,2 53,9 48,5
Цукрові буряки 315,7 302,1 329,2
Кукурудза на силос і зелений корм 230,1 275,6 272,2
Соняшник 470,7 407,3 569,5

*Таблиця 1.4 – Собівартість виробництва продукції рослинництва, грн./т

З таблиці 1.4 видно що собівартість за три останні роки зросла по кожній культурі. Так, наприклад, собівартість озимої пшениці зросла на 3,6 грн./т, а собівартість цукрових буряків зросла на 18,4 грн./т.

Структура затрат праці по окремих видах продукції рослинництва за останні роки у сільському господарстві розглянемо за даними таблиці 1.5.

Таблиця 1.5 – Затрати праці на виробництво 1т продукції, люд. год

Назва культур Роки
2002 2003 2004
Озима пшениця 65 58,4 83,4
Цукрові буряки 101,8 92,1 105,4
Кукурудза на силос і зелений корм 23,1 22,6 22,2
Соняшник 49,7 60,7 56,9

Як бачимо з таблиці 1.5 найбільше затрат праці приходиться на вирощування цукрових буряків. Зменшились затрати праці по кукурудзі на силос і зелений корм.

Похожі записи:

Аналіз ефективності реклами. Як тільки продаж вашого продукту поліпшується, треба замислюватися про плідну і ефективну рекламу. За допомогою рекламно...
У 2010-му році трудові мігранти збільшили кількість грошових... Росіяни що мігрують в Україну і українці, які переїжджають жити в Росію, становлять другий за величиною канал мирної мі...
Сучасні шнекові преси — Будова і принцип роботи... Сучасні  шнекові  преси  можна  розподілити  на  три  типи: а)  преси  з  ступінчатим  зеєром, ступінчатим  шнековим ...
Резюме зразок. Як відомо, першим кроком влаштування на роботу, є грамотно складене резюме. І тільки потім вже йде висока зарплата, кар'...