Аналіз загально-господарської діяльності господарства.

Аналіз загально-господарської діяльності господарства.

Можна використовувати як зразок, приклад наведено на одному із СГ.

Загальна площа земельних угідь господарства складає 1146 га. В  спілці селян склалась слідуюча  структура  земельних угідь яка   аведена  в  таблиці 1.1

Таблиця 1.1 – Структура земельних угідь

Назва угідьПлоща
га%
Загаль земельна площа1146100
Всього сільськогосподарських угідь1127,6598,4
з них:  рілі1037,6590,5
пасовищ201,7
сінокосів706,1
Ставки і водоймища18,351,6

Планы эвакуации при пожаре Зробивши аналіз даної таблиці бачимо,  що площа  сільськогосподарських угідь складає 98,4 % від загальної площі, та 90,5 % загальної площі в господарстві відводиться під ріллю. Основним напрямком спеціалізації господарства є рослинництво з розвинутим тваринництвом.

Структура посівних площ в господарстві наведена у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Структура посівних площ в гектарах

Назва2002 рік2003 рік2004 рік
Зернові всього555,65562562
в т. ч. озимі:255,65272272
Озима пшениця215,65232237
Озиме жито404040
Соняшник200190185
Яра пшениця808085
Ячмінь170170160
Кукурудза на зерно504040
Цукрові буряки807480
Картопля101010
Овочі в т. ч.353540
Кукурудза на силос і зелений корм150150160,65
Однорічні трави778070
Багаторічні трави100100100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З таблиці 1.2 видно, що провідними культурами в господарстві є озима пшениця, ячмінь, цукрові буряки, кукурудза на силос та соняшник.

В таблиці 1.3 приведено урожайність основних сіліськогосподарських культур.

НазваРоки
200220032004
1234
Озима пшениця31,728,435,5

 

 

 

 

*Таблиця 1.3 – Динаміка урожайності основних сільськогосподарських культур ц/га.

1234
Соняшник14,717,112,5
Цукрові буряки271,3259,5286,8
Кукурудза на силос і зелений корм223,75312,46210,56

 

 

 

 

*Продовженя таблиці 1.3

З даної таблиці можна зробити висновок що урожайність основних сільськогосподарських культур змінюється з роками. Це в основному залежить від погодньо-кліматичних умов. Зменшення собівартості продукції збільшує розміри грошових надходжень, дає можливість знизити закупівельні і здавальні ціни і тим самим зменшити затрати держави на заготівлю  сільськогосподарських продуктів.

Собівартість окремих видів продукції рослинництва, що виробляється у господарстві розглянемо з допомогою таблиці 1.4.

Назва культурРоки
200220032004
Озима пшениця43,253,948,5
Цукрові буряки315,7302,1329,2
Кукурудза на силос і зелений корм230,1275,6272,2
Соняшник470,7407,3569,5

 

 

 

 

 

*Таблиця 1.4 – Собівартість виробництва продукції рослинництва, грн./т

З таблиці 1.4 видно що собівартість за три останні роки зросла по кожній культурі. Так, наприклад, собівартість озимої пшениці зросла на 3,6 грн./т, а собівартість цукрових буряків зросла на 18,4 грн./т.

Структура затрат праці по окремих видах продукції рослинництва за останні роки у сільському господарстві розглянемо за даними таблиці 1.5.

Таблиця 1.5 – Затрати праці на виробництво 1т продукції, люд. год

Назва культурРоки
200220032004
Озима пшениця6558,483,4

 

 

 

Цукрові буряки101,892,1105,4
Кукурудза на силос і зелений корм23,122,622,2
Соняшник49,760,756,9

 

 

 

 

Як бачимо з таблиці 1.5 найбільше затрат праці приходиться на вирощування цукрових буряків. Зменшились затрати праці по кукурудзі на силос і зелений корм.