12.12.2011 - orbk.net

Кадмій — антропогенне забруднення природи.

Поділитися:

Антропогенне забруднення природи кадмієм значно перевищує його надходження через систему природних процесів. З річковим стоком у море надходить незначна кількість кадмію, який акумулюється планктоном, морськими рослинами і рибами. Швидкість накопичення пропорційна концентрації металу в морській воді. Добрива, вироблені з морських фосфоритів, часто підвищують вміст кадмію в грунтах.
Металургійні підприємства, що викидають основну кількість металу, мають величезний вплив на вміст кадмію в грунтах навколо джерела викиду. З грунтів кадмій може виноситися водами і абсорбуватися рослинами. Надходження кадмію в рослин відбувається двома способами: повітряним, що осідає з пилом і при адсорбції з грунтів. Збільшення вмісту кадмію в сільськогосподарських рослинах визначає підвищений вміст кадмію в харчових продуктах.

Джерелом отруєння був рис, що містив відходи гірничодобувної промисловості. Щоденне споживання кадмію в регіонах поширення захворювання складало близько 600 мкг.

У нинішній час населення земної кулі піддається впливу величезного і постійно зростаючого числа хімічних речовин, з якими раніше воно не стикалося. Дуже багато з них мають канцерогенну активність. У більшості випадків ці речовини здатні впливати на спадкові особливості людей, приводити до збільшення числа спадкових захворювань.

Рекомендую:

Грунт і людина Грунт – основний компонент будь-яких наземних екосистем, у ньому протікають різноманітні фізичні, хімічні і біологічні процеси, його населяє безліч жи...
Здоровье и окружающая среда.... По подсчетам ученых с атмосферными осадками в Мировой океан возвращается примерно 250 тысяч тонн в год металла, а 100 тыс. т рассеивается над контин...

Довкілля відходи гірничодобувної промисловості / Грунт / Добрива / забруднення природи / Кадмий / Металургійні підприємства / Населення / споживання / фосфорити /