Норматив працевлаштування інвалідів.

працевлаштуванняУкраїна є соціальною державою, саме тому виконуючи свою функцію вона допомагає інвалідам реалізувати своє право на працю, зокрема через встановлення працедавцям обов’язкового нормативу робочих місць для інвалідів.

Норматив повинні виконувати усі роботодавці за винятком:

— роботодавців (юридичні та фізичні особи) у яких кількість найманих працівників за основним місцем роботи за рік є менше 8 осіб;

— представництв іноземних компаній, що не є юридичними особами.

Якщо ж роботодавець не підпадає під жодну з вищенаведених винятків, тоді відповідно до ст.19 Закону України про соціальний захист інвалідів, якщо за основним місцем працює:

— від 8 до 25 осіб – передбачено норматив в 1 робоче місце інваліда;

— 25 і більше – 4% від середньооблікової кількості штатних працівників за рік (надалі – СОКШ).

Контроль за виконанням нормативу здійснюється Фондом соцзахисту інвалідів (надалі – Фонд) на підставі отриманого від роботодавця звіту. Однак, для подання відповідного звіту перш за все необхідно здійснити реєстрацію у Фонді.

Реєстрація у Фонді соціального захисту інвалідів

Роботодавці реєструються у Фонді за своїм місцем державної реєстрації. Дана процедура є необхідною для новостворених суб’єктів господарювання, кількість працівників у яких перевищує 7 (8 та більше) та здійснюється до 1 лютого, наступного за роком створення або збільшенням кількості працюючих. Така реєстрація необхідна для подання звітності за формою №10-ПІ до Фонду.

Якщо ж середньооблікова кількість штатних працівників за основним місцем роботи протягом року не перевищила 7 осіб, то реєстрація у Фонді не вимагається. Якщо ж протягом року СОКШ зросла до 8 або і більше осіб, то роботодавець зобов’язаний зареєструватися у Фонді з 01 січня по 01 лютого наступного за звітним роком.

За порушення строку реєстрації у Фонді покарання не передбачені, оскільки жодних законних санкцій за це законодавством не передбачено. А тому якщо незареєстрований у Фонді роботодавець своєчасно подасть звіт, його мають зареєструвати без стягнень будь-яких санкцій за порушення порядку реєстрації.

Для реєстрації у Фонді роботодавцю слід подати особисто або надіслати рекомендованим листом заяву за формою, затвердженою Мінпраці від 14.03.07 №98. Також в окремих випадках потрібно подати додаткові документи, якщо роботодавець має відокремлені підрозділи. В такому випадку потрібно подати відомості про такі підрозділи, а саме Перелік підприємств (за формою затвердженою наказом Мінпраці від 10.02.07 №42), що ввійшли до складу господарського об’єднання або відокремлених підрозділів. Реєструвати окремо підрозділи у Фонді не потрібно.

У разі успішної реєстрації Фонд надсилає протягом 10 робочих днів рекомендованим листом повідомлення про реєстрацію. Датою реєстрації вважається дата подання роботодавцем документів, а в разі відправлення поштою – дата на поштовому штампі.

Правила подання Звіту у Фонд

Роботодавці СОКШ яких становить 8 та більше осіб подають звіт за формою №10-ПІ(річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10.02.07 №42.

Розрахунок СОКШ роботодавець здійснює самостійно відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників від 28.09.2005 №286.

Не подають звіт:

— відокремлені підрозділи юридичних осіб, так як при поданні звіту дані підрозділу враховуються головним підприємством у зведеному звіті (п.1.2 Інструкції №42, п.3 Порядку подання звіту та лист Фонду від 15.09.10 №1/6-301/06);

— представництва іноземних компаній, що не є юридичними особами;

— роботодавці СОКШ яких становить за рік менше 8 осіб.

Термін подання звіту до 1 березня у відділення Фонду в якому зареєстровано роботодавця.

Подати звіт можна двома способами: особисто або надіслати поштою (рекомендованим листом). В електронному вигляді звіт не подається.

Штрафні санкції у разі недотримання нормативу

Роботодавці, які не дотрималися нормативу зобов’язані сплатити адмін-господарські санкції за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда, однак не зайняте ним.

Розмір адмін-господарських санкцій залежить від розміру середньомісячної зарплати працівника, що працює на такому підприємстві:

— якщо у роботодавця працює від 8 до 15 осіб – половина середньорічної зарплати, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування, однак не зайняте інвалідом;

— якщо у роботодавця працює 15 і більше осіб – одна середньорічна зарплата за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування, однак не зайняте інвалідом.

Всю відповідальність за пошук та працевлаштування інвалідів Фонд покладає на роботодавця, саме тому факт невиконання нормативу робить роботодавця порушником і зобов’язаний сплатити штраф. Однак виходячи із судової практики вважається, що обов’язок підприємства – створення робочого місця для інвалідів, а пошуком інвалідів для працевлаштування має займатися Фонд. Для уникнення покарання роботодавцю необхідно довести, що він доклав максимум зусиль для виконання нормативу по працевлаштуванні інвалідів, зокрема поінформував про потребу в інвалідах у звіті за форма №3-ПН.

Окрім адмін-господарських санкцій можливе також накладення адмінштрафу на роботодавця у розмірі від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за ч.2 ст.188-1 КУпАП.

Висновки

Роботодавці у яких СОКШ становить більше 8 та більше осіб, зобов’язані виконувати норматив працевлаштування інвалідів та подавати звіт у Фонд соціального захисту інвалідів за формою №10-ПІ(річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10.02.07 №42.

Сумісники при обрахунку кількості працівників не враховуються.

Звіт потрібно подати до 1 березня (не пізніше 28 лютого).

За несвоєчасне подання можна отримати адмінштраф у розмірі від 170 до 340 грн. (ч.2 чт.188-1 КУпАП).