Системні дослідження корпоративної соціальної відповідальності.

практика бізнесАктуальність і висока науково – практична значущість системного дослідження корпоративної соціальної відповідальності, як основи іміджу сучасних компаній на міжнародному ринку, зумовили вибір багатьох досліджень в бізнесі і часто визначають їх цілі і завдання. Тому, головна мета вчених України зараз полягає в проведенні комплексного дослідження еволюції і формування наукових підходів до розуміння корпоративної соціальної відповідальності як пишуть новини закарпаття онлайн , їх класифікації та аналізу основних тенденції КСВ в українській та зарубіжній практиці.

Виходячи з по ставленої мети дослідження, були вирішені завдання:
– Дослідження змісту соціально відповідального бізнесу в його практичному та економічному аспектах, завдяки яким документи для реєстрації почали оформлятися простіше;
– Аналіз етапів становлення СВБ в Україні та особливостей побудови української моделі цивілізованого бізнесу;
– Виявлення обізнаності та ставлення українського суспільства до соціальної відповідальності компаній.
– Розробка комплексу заходів щодо подальшого розвитку концепцій КСВ в Україні з урахуванням негативних тенденцій кризового стану.

Об’єктом дослідження в багатьох випадках є концепція корпоративної соціальної відповідальності сучасного бізнесу.
Предметом дослідження є всюдисущі процеси формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні та механізми її забезпечення в умовах фінансової кризи.

Методи дослідження полягали на поставленої мети були так само використані загальнонаукові та спеціальні методи наукового дослідження, а саме: метод абстрагування та системного підходу, метод аналізу і метод кількісного аналізу та якісного, метод індукції й як не дивно – дедукції.

Ключовий і статистичної базами дослідження є Закони України, Укази Президента, Постанови Кабінету Міністрів, Постанови Верховної Ради, матеріали Державного комітету статистики, висновки та звіти Глобального договору ООН, Комісії з промислової конкурентоспроможності при Президенті США, Національного наукового фонду США, Організація економічного співробітництва та розвитку, Світового економічного форуму, монографічні дослідження зарубіжних економістів і вітчизняних.

Рекомендую:

Облік та аналіз дебіторської заборгованості.... Облік та аналіз дебіторської заборгованості Гринюк Ірина Миколаївна студентка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газ...
Тіньова економіка: суть, причини та механізми функ... Гринюк Ірина Миколаївна Кафедра обліку і аудиту, 4 курс, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Актуальність теми. В...