Бюджет витрат і відображення обсягу витрат.

Бюджет загальновиробничих витрат — це відображення обсягу всіх витрат, які пов’язані з виробництвом продукції, послуг, виключаючи прямі витрати на спецматеріали і на зарплату. Загальновиробничі витрати складаються з змінної і постійної частин, при цьому постійна частина бюджетуються виходячи з особливих потреб виробництва, а друга частина йде як норматив — трудовитрати основних виробничих робітників. Загальновиробничі витрати — це ряд статей витрат, без яких виробництво як таке неможливо: амортизація і оренда виробничого обладнання, страховка, додаткові і преміальні виплати персоналу і робітникам, так само оплата непродуктивного часу, простоїв.

Бюджет трудових витрат — це витрати грошових коштів спрямовані на оплату робочого часу основного виробничого персоналу, складається виходячи з плану виробництва, ставок і розрядів оплати праці і даних про продуктивність робочого праці. Бюджет трудових витрат включає в себе відрядну і фіксовану частину оплати праці, так само бюджет трудових витрат передбачає графік погашення заборгованості, що виникла із заробітних плат.

Бюджет комерційних витрат — це частина витрат пов’язана зі збутом, подальшим просуванням, чому і частіше від усього допомогає реклама, велику частину якої займають виставочні столи, банери, стійки, а також мобільні виставочні конструкції, що являють собою універсальний набір легких конструкцій для виїзних рекламних заходів, відмітною перевагою якого є можливість швидкої збірки. Наприклад можна замовити мобільні виставочні конструкції ось тут — www.standnelson.com.ua. Компанія NELSON™ пропонує найширший в Україні асортимент, мобільних виставочних конструкцій, всі рекламні засоби швидко і зручно складаються, моють легку вагу.

Виходячи з вище сказаного, видно, що окреме місце в частині комерційних витрат займає реклама і маркетинг, в які входить інформування про переваги продукту, завдяки яким підвищується рентабельність будь-якого виробництва і збут товару. Тому комерційні витрати будь якої компанії чи виробництва формуються на основі змінних загальновиробничих витрат та рекламного бюджету, а так само відносно комісійних винагород, витрат на спецупаковку, складську обробку і транспортування товарів замовникам.

Бюджет адміністративних і загальних витрат — це витрати напрямок на функціонування апарату управління, витрати на утримання офісного приміщення, на освітлення та опалення, відрядження і канцелярію, на послуги зв’язку і на податки.

І останній етап оперативного бюджетування — це прогнозний звіт про прибуток та збитки. Звіт про прибутки і збитки — це перший документ виконання основного бюджету, який показує який прибуток підприємство напрацювало за звітний спланований період і які при цьому витрати підприємство понесло. Щоб отримати інформацію про прибутки, отримані на основі продажів, надання послуг, видаткова частина складається на підставі запланованого обсягу продажів та розрахунку собівартості продукції, послуг, а так само на підставі понесених адміністративних і загальногосподарських витрат, комерційних витратах.

Бюджет капітальних витрат — це планування капітальних витрат з обов’язковим зазначенням джерел фінансування, це планування придбання основних засобів, нематеріальних активів та довгострокові інвестиційні проекти. У свою чергу довгострокові інвестиційні проекти складаються з визначенням мети рентабельності інвестицій, в ті проекти, які задовольняють критерії рентабельності та підлягають включенню до бюджету капітальних витрат.

Бюджет грошових коштів — це один з найбільш складних і важливих кроків складання прогнозу надходження грошових потоків, основою якого є прогноз обсягу продажів. Так само, це планування виплат і платежів в майбутніх періодах діяльності підприємства. В результаті бюджет грошових коштів — це кінцевий очікуваний результат на рахунку підприємства на кінець розпланованого періоду.

Прогнозний баланс — це документ, який показує, якими фінансовими засобами володіє підприємство і яким чином використовуються ці кошти, якщо точніше то прогнозний баланс — це показовий документ, що характеризує фінансові можливості підприємства на конкретну дату. При складанні прогнозного балансу аналізують активну і пасивну частину балансу: величину нормованих оборотних активів, величину дебіторської заборгованості та оборотність кредиторської заборгованості. Розбіжність між активною і пасивною частиною балансу і дає зробити висновок про брак або надлишок фінансування.

Рекомендую:

Объявления на сайтах лучший вариант для начала биз... Секрет колоссального роста малых предприятий в условиях конкуренции на рынке заключается в присутствии о нем информации в Интернете. Вы можете задатьс...
Українські літаки: надія на Росію і бюджет.... Співпраця між країнами далеко не безхмарна. Ревниве ставлення Москви до політики євроінтеграції, яку проводив Київ і яку, схоже, вестиме й далі, стр...