Бюджет витрат і відображення обсягу витрат.


Бюджет загальновиробничих витрат — це відображення обсягу всіх витрат, які пов’язані з виробництвом продукції, послуг, виключаючи прямі витрати на спецматеріали і на зарплату. Загальновиробничі витрати складаються з змінної і постійної частин, при цьому постійна частина бюджетуються виходячи з особливих потреб виробництва, а друга частина йде як норматив — трудовитрати основних виробничих робітників. Загальновиробничі витрати — це ряд статей витрат, без яких виробництво як таке неможливо: амортизація і оренда виробничого обладнання, страховка, додаткові і преміальні виплати персоналу і робітникам, так само оплата непродуктивного часу, простоїв.

Бюджет трудових витрат — це витрати грошових коштів спрямовані на оплату робочого часу основного виробничого персоналу, складається виходячи з плану виробництва, ставок і розрядів оплати праці і даних про продуктивність робочого праці. Бюджет трудових витрат включає в себе відрядну і фіксовану частину оплати праці, так само бюджет трудових витрат передбачає графік погашення заборгованості, що виникла із заробітних плат.

Бюджет комерційних витрат — це частина витрат пов’язана зі збутом, подальшим просуванням, чому і частіше від усього допомогає реклама, велику частину якої займають виставочні столи, банери, стійки, а також мобільні виставочні конструкції, що являють собою універсальний набір легких конструкцій для виїзних рекламних заходів, відмітною перевагою якого є можливість швидкої збірки. Наприклад можна замовити мобільні виставочні конструкції ось тут — www.standnelson.com.ua. Компанія NELSON™ пропонує найширший в Україні асортимент, мобільних виставочних конструкцій, всі рекламні засоби швидко і зручно складаються, моють легку вагу.

Виходячи з вище сказаного, видно, що окреме місце в частині комерційних витрат займає реклама і маркетинг, в які входить інформування про переваги продукту, завдяки яким підвищується рентабельність будь-якого виробництва і збут товару. Тому комерційні витрати будь якої компанії чи виробництва формуються на основі змінних загальновиробничих витрат та рекламного бюджету, а так само відносно комісійних винагород, витрат на спецупаковку, складську обробку і транспортування товарів замовникам.

Бюджет адміністративних і загальних витрат — це витрати напрямок на функціонування апарату управління, витрати на утримання офісного приміщення, на освітлення та опалення, відрядження і канцелярію, на послуги зв’язку і на податки.

І останній етап оперативного бюджетування — це прогнозний звіт про прибуток та збитки. Звіт про прибутки і збитки — це перший документ виконання основного бюджету, який показує який прибуток підприємство напрацювало за звітний спланований період і які при цьому витрати підприємство понесло. Щоб отримати інформацію про прибутки, отримані на основі продажів, надання послуг, видаткова частина складається на підставі запланованого обсягу продажів та розрахунку собівартості продукції, послуг, а так само на підставі понесених адміністративних і загальногосподарських витрат, комерційних витратах.

Бюджет капітальних витрат — це планування капітальних витрат з обов’язковим зазначенням джерел фінансування, це планування придбання основних засобів, нематеріальних активів та довгострокові інвестиційні проекти. У свою чергу довгострокові інвестиційні проекти складаються з визначенням мети рентабельності інвестицій, в ті проекти, які задовольняють критерії рентабельності та підлягають включенню до бюджету капітальних витрат.

Бюджет грошових коштів — це один з найбільш складних і важливих кроків складання прогнозу надходження грошових потоків, основою якого є прогноз обсягу продажів. Так само, це планування виплат і платежів в майбутніх періодах діяльності підприємства. В результаті бюджет грошових коштів — це кінцевий очікуваний результат на рахунку підприємства на кінець розпланованого періоду.

Прогнозний баланс — це документ, який показує, якими фінансовими засобами володіє підприємство і яким чином використовуються ці кошти, якщо точніше то прогнозний баланс — це показовий документ, що характеризує фінансові можливості підприємства на конкретну дату. При складанні прогнозного балансу аналізують активну і пасивну частину балансу: величину нормованих оборотних активів, величину дебіторської заборгованості та оборотність кредиторської заборгованості. Розбіжність між активною і пасивною частиною балансу і дає зробити висновок про брак або надлишок фінансування.

Похожі записи:

Объявления на сайтах лучший вариант для начала бизнеса в инт... Секрет колоссального роста малых предприятий в условиях конкуренции на рынке заключается в присутствии о нем информации ...
Банкова радить телеканалам не говорити про бюджет?... Адміністрація президента радить власникам телеканалів не привертати увагу телеглядачів до питань бюджету. Про це заяв...
Использование программного обеспечения для управления.... Несмотря конкуренцию которая давит горло, все чаще с ней предприятиям приходится сталкиваться на рынке, у них есть тольк...
Оценка обществом коррумпированности власти Украины, по данны... По данным правительства, 39% экономики Украины находится сейчас в тени. По оценкам экспертов, тенизирование экономики со...
Теги до запису: