Posted in Факти

Вплив забруднюючих речовин на організм людини

Забруднені понаднормовими домішками недоброякісні харчові продукти можуть спричинювати харчові отруєння мікробного походження, різні інфекційні захворювання та гельмінтози. Хімічні речовини в…

Дальше...
Posted in Факти

Речовини – забруднювачі навколишнього середовища

Із природних джерел людиною синтезовано та виділено близько 6 млн. хімічних речовин. Ця цифра щороку збільшується  на 5 %. Серед…

Дальше...
Posted in Факти

Грунт і людина

Грунт – основний компонент будь-яких наземних екосистем, у ньому протікають різноманітні фізичні, хімічні і біологічні процеси, його населяє безліч живих…

Дальше...
Posted in Факти

Вплив водних ресурсів на життєдіяльність людини

Води, що знаходяться на поверхні планети (материкову й океанічні), утворюють геологічну оболонку, що називають гідросферою. Гідросфера знаходиться в тісному зв’язку…

Дальше...
Posted in Факти

Зв’язок між забрудненням навколишнього середовища та виникненням хвороб органів дихання

Наша планета оточена повітряною оболонкою – атмосферою, що поширюється над Землею на 1500-2000 км вгору, що складає близько 1/3 радіуса…

Дальше...
Posted in Факти

Негативний вплив на людство антропогенних порушень біосфери

Наслідком невідповідності між зростанням чисельності населення на Землі та обмеженістю природних ресурсів і життєвого простежу стає нестача харчових продуктів. В…

Дальше...
Posted in Факти

Вплив навколишнього природного середовища на здоров’я людини.

Відтоді як існує людина, її здоров’я формувалось і продовжує формуватись під впливом природних факторів на організм. До навколишнього середовища людина…

Дальше...
Posted in Культура

Что есть хорошего в жизни?

Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению. незаконно, либо аморально незаконно, либо аморально…

Дальше...
Posted in Культура

Hарод не роскошь!

Hарод не роскошь — а средство обогащения. Правительство. Hарод не роскошь Hарод не роскошь Hарод не роскошь Hарод не роскошь…

Дальше...