• 04.12.2009 - orbk.net

  Види освітлення.

  свет в домеЗалежно від джерела світла виробниче освітлення може бути: природним, що створюється прямими сонячними променями та розсіяним світлом небосхилу; і штучним, що створюється електричними джерелами світла та суміщеним, при якому недостатнє за нормами природне освітлення доповнюється штучним.
  Природне освітлення поділяється на: бокове (одноабо двостороннє), що здійснюється через світлові отвори (вікна) в зовнішніх стінах; верхнє, що здійснюється …

  Дальше ...
 • Освітлення виробничих приміщень характеризується кількісними та якісними показниками. До основних кількісних показників відносяться: світловий потік, Ф, освітленість, Е, сила світла, І, і яскравість, В.
  До основних якісних показників зорових умов роботи можна віднести: фон, контраст між об’єктом і фоном, видимість, V.
  Світловий потік – це потужність світлового видимого випромінювання, що оцінюється оком людини за світловим …

  Дальше ...
 • Світло займає одне з перших місць серед факторів зовнішнього середовища, що впливають на організм людини в процесі праці. Відомо, що майже 90 % всієї інформації про довкілля людина одержує через органи зору. Втомлюваність очей під час здійснення будь-якої трудової діяльності, в основному, залежить від напруженості процесів, що супроводжують здорове сприйняття. До таких процесів відносяться адаптація, …

  Дальше ...
 • Рушійною силою розвитку будь-якої держави є економіка, тому екологія навколишнього природного середовища набуває не тільки чисто наукового, морального та соціального значення, але стає і економічною. Життя показало, що одними законами, указами та санкціями суттєвих результатів з екологізації господарської діяльності досягти практично неможливо. На практиці головним забруднювачам довкілля – заводам та іншим підприємствам – економічно вигідніше …

  Дальше ...
 • Одним з важливих питань захисту навколишнього природного середовища є охорона водного басейну від забруднень.
  Вода є однією з найбільш необхідних і найпоширеніших речовин. Вона необхідна для життя, оскільки бере участь у кожному процесі, що відбувається в рослинах та в живих організмах. Вона є потужним розчинником, і живі організми використовують водні розчини для функціонування біологічних процесів. …

  Дальше ...
 • - orbk.net

  Оптимизм

  Оптимизм — это когда каждый день ждешь какой-нибудь гадости и бурно радуешься, когда она не случается!…

  Дальше ...
 • Проблема збереження чистоти навколишнього природного середовища і надалі залишається однією з першочергових. Масова індустріалізація і неусвідомлення людиною законів збереження природи, призводить до погіршення екологічного стану на Землі. Забруднення довкілля незначними концентраціями шкідливих речовин веде до деградації природи. Тому необхідно постійно працювати над удосконаленням процесів очищення, створювати безвідходні технології виробництва. Історичний досвід свідчить: якщо людина усвідомлює …

  Дальше ...
 • Основними заходами, що доцільно проводити для покращення стану грунтів є:

  -осушення та вдосконалення і ремонт існуючої меліоративної системи на перезволожених кормових угіддях;

  -поверхневе поліпшення та раціональне використання сіножатей і пасовищ.

  Осушення потребують великі площі природних сіножатей, пасовищ, боліт. Вони розміщуються переважно в заплавах річок і по великих низинах. При поверхневому поліпшенні грунтів травостій природних кормових …

  Дальше ...
 • Методи визначення:

  1. Визначення нітратів іонометричним методом.

  Цей метод визначає масову частку нітратів при ґрунтовому, агрохімічному, меліоративному дослідженні угідь, контролі за станом грунтів, а також при проведенні інших дослідних робіт.

  Даний метод не розповсюджується на аналіз проб з масовою часткою іонів хлориду, що в 50 разів перевищує масову частку нітратів.

  Суть методу полягає в …

  Дальше ...
 • У наслідок нераціонального і неконтрольованого використання природних ресурсів на території України все помітніші ознаки погіршення екологічного стану, характерними ознаками якого виступають забруднення атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, порушення земель, забруднення грунтів. Ці чинники у свою чергу активізують розвиток несприятливих природних процесів (зсуви, підтоплення і т.п.), ускладнюють використання природних компонентів як виробничих ресурсів у промисловості …

  Дальше ...
 • За сучасною класифікацією хімічні засоби захисту рослин поділяються на такі групи: за об`єктами застосування, способами проникнення в організм шкідників та хімічною будовою.

  За об`єктами застосування пестициди розподіляють на:

  • інсектициди – засоби боротьби зі шкідливими комахами;
  • акарициди – з кліщами;
  • нематоциди – з нематодами;
  • родентициди – з гризунами;
  • фунгіциди – з фітопатогенними грибами;
  • бактерициди – з
  Дальше ...
 • Комітет експертів ВООЗ дав наступне визначення поняття “канцероген”. “Канцерогеном (фізичним, хімічним або вірусним) називають агент, що може викликати або прискорювати розвиток новоутворення, незалежно від механізму (або механізмів) його дії або ступеню специфічності ефекту. Канцероген — це агент, що у силу своїх фізичних або хімічних властивостей може викликати незворотну зміну або пошкодження у тих частинах генетичного …

  Дальше ...
 • Забруднені понаднормовими домішками недоброякісні харчові продукти можуть спричинювати харчові отруєння мікробного походження, різні інфекційні захворювання та гельмінтози. Хімічні речовини в організмі людини розносяться кров’ю і розподіляються в органах, тканинах і клітинах. Кількість хімічних речовин, що накопичуються в організмі, залежить від розподілу їх у тканинах і клітинах, мікроклімату, способу введення та експозиції, віку, статі та інших …

  Дальше ...
 • Із природних джерел людиною синтезовано та виділено близько 6 млн. хімічних речовин. Ця цифра щороку збільшується  на 5 %. Серед таких речовин антропогенного характеру є ряд речовин, вплив яких на здоров’я людини є значним.

  Ксенобіотики (від грец. ксенос — чужий, біос — життя) — речовини, які чужорідні відносно живих організмів і не входять до природних …

  Дальше ...
 • Грунт – основний компонент будь-яких наземних екосистем, у ньому протікають різноманітні фізичні, хімічні і біологічні процеси, його населяє безліч живих організмів. На зміст у ній мінеральних і органічних речовин, а також мікроорганізмів впливають кліматичні умови того або іншого району, наявність промислових і сільськогосподарських об’єктів, час року і кількість опадів, що випадають.

  Фізико-хімічний склад і санітарний …

  Дальше ...