• detiКак защититься от злоупотребления семейным правом? Как это сделать, если от злоупотреблений страдают несовершеннолетние дети? Какие у них есть права и возможности для защиты от злоупотреблений со стороны родителей или лиц их заменяющих? В каких формах осуществляется эта защита? В этой главе мы постараемся ответить на эти и другие вопросы, в частности необходимо подробно …

  Дальше ...
 • laminariaДля зменшення концентрації у водоймищах органічної речовини проводять механічну очистку водоймищ від водної біомаси, ці заходи як правило носять витратний
  характер. Для підвищення економічної ефективності очистки водойм необхідно навчитися використовувати виловлену біомасу у корисних цілях й отримувати з цього прибуток. В вітчизняній та міжнародній практиці водорості використовували для кормових цілей, як сировину для парфумерної промисловості, …

  Дальше ...
 • 51156671_stakan_01Хоча водоймам властиве самоочищення воно здійсниться лише за припинення подальшого антропогенного впливу на них. Тобто потрібно контролювати ці навантаження. В зв’язку з цим, за постановою Верховної Ради України 6 червня 1995 року введено в дію Водний кодекс України, за яким здійснюється контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.
  Державний контроль здійснюється Кабінетом

  Дальше ...
 • 22.12.2009 - orbk.net

  Самоочищення вод.

  water31Водоймам властиве самоочищення. Але їх здатності до самоочищення не безмежні, тому викид стічних (побутових, промислових) вод повинен бути організованим таким чином, щоб не перевищувати ці можливості. Основними природніми факторами, які впливають на самоочищення водоймищ є:
  • фізико-гідрологічні, які забезпечують перенесення, зміщення, розбавлення та розсіяння забруднень;
  • гідробіологічні, які обумовлюють процеси біохімічного окислення, відмирання бактерій стічних …

  Дальше ...
 • water2Відомо, що розвиток біоти в кожній водній екосистемі визначається набором гідрологічних та гідрохімічних параметрів, значення яких складають ту чи іншу ступінь благоприємності для водних спільнот. Ще в 1840 році Лібіх сформулював закон лімітування, в відповідності з яким головна роль віддається тому фактору, який в даних умовах обмежує нормальний розвиток організму.

  Бочка Лібіха.
  Кожна щаблина бочки …

  Дальше ...
 • besplodie-zhen3При здійсненні педагогічної профілактики вживання алкогольних напоїв, керівникові доцільно дотримуватись певних рівнів цієї діяльності.

  Перший рівень – координаційно-інформаційний – полягає у нагромадженні діагностико — прогностичних відомостей з проблеми, налагодження тісних стосунків з усіма суб’єктами профілактичної діяльності.

  Другий рівень – загальноосвітній – відбиває динаміку поширення профілактичних  знань (медичних, моральних, правових) серед низових ланок у навчальній і …

  Дальше ...
 • Забруднення навколишнього природного середовища – це привнесені в природне середовище або утворені в ньому нові, не характерні для нього фізичні, хімічні, інформаційні чи біологічні агенти або перевищення природного середнього багаторічного рівня концентрації перелічених агентів у природному середовищі понад допустиму норму, що призводить до негативних наслідків.

  До забруднювачів відносять в першу чергу техногенні процеси, які формуються …

  Дальше ...
 • Phospholipid_structureЛіпіди (жири і жироподібні речовини) разом з білками і вуглеводами становлять основну масу органічних речовин організму. Вони є складовими частинами клітинних оболонок та мембранних систем клітини і беруть участь в їх проникності. Жири захищають внутрішні органи від механічних пошкоджень, є добрим термоізолягором, важливим джерелом енергії для організму та субстратом для синтезу цілого  ряду  біологічно важливих …

  Дальше ...
 • ГРУПОВА ТА ПРОСТОРОВА СПЕЦИФІЧНІСТЬ
  Вивчення специфічності і каталітичної дії ферментів дало можливість встановити, що субстрат зв’язується не з усією молекулою ферменту, а з окремою її ділянкою, яка називається активним центром. Оскільки активний центр визначає специфічність і каталітичну активність ферменту, то він повинен складатися із структури певного ступеня складності, яка може зближуватися і взаємодіяти з молекулою …

  Дальше ...
 • законКлючевой проблемой криминологии является проблема личности человека, совершившего правонарушение или преступление. Важность и актуальность этой проблемы очевидна, поскольку такое социальное зло как преступность, связано с антиобщественным поведением людей. Ближайшими причинами конкретных преступлений являются социально-отрицательные свойства и, прежде всего, криминогенная мотивация поведения личности , которые взаимодействуют с криминогенными условиями среды и ситуации. Знание же их — …

  Дальше ...
 • alkogolАналіз результатів дослідження вживання алкогольних виробів серед дітей підліткового та старшого шкільного віку
  а) Шкільне опитування ,, Вживання алкоголю серед шкільної молоді.
  Метод шкільного опитування проводився для того, щоб визначити інтенсивність вживання алкогольних напоїв серед школярів.
  За даними Українського інституту соціологічних досліджень, рівень вживання спиртних напоїв зростає з віком респондентів. Тому для учнів 9 – …

  Дальше ...
 • У природі існує велика кількість білків рослинного і тваринного походження, різних за хімічним складом і структурою, фізико-хімічними та біологічними властивостями. Незважаючи на успішний розвиток хімії і біохімії білків, єдиної науково обґрунтованої системи їх класифікації поки що немає. Не розроблено також єдиного критерію, на основі якого можна було б ділити білки на окремі групи. Тому …

  Дальше ...
 • Вивчити будову білків дуже складно. Тому серед багатьох завдань хімії білкових сполук досить важливою і складною є проблема вивчення будови цих природних біополімерів. Вона охоплює такі питання, як вивчення кількісного та якісного амінокислотного складу, порядку розміщення амінокислот у молекулах, дослідження конформації білкових молекул та локалізацій зв’язків, що стабілізують молекули і забезпечують їхній нативний стан. Над …

  Дальше ...
 • 30235640В центре забот любой семьи должен стоять ребёнок со своими нуждами, интересами и потребностями. Но наряду с удовлетворением основных потребностей — в крове, одежде, питании, поддержании здоровья, — дети имеют право и на другие, важные для своего развития потребности в любви, ощущения своей ценности как члена семьи. Отношение к личности ребёнка как к особой ценности, …

  Дальше ...
 • molekulyЖиві організми характеризуються певними закономірностями обміну та особливостями структури й функцій, що виникли в процесі тривалого розвитку — від простих молекул до високоорганізованих, спеціалізованих і впорядкованих систем.
  Російський учений О. І. Опарін у 1924 р. розробив теорію походження життя на Землі, яка була підтримана вченими різних країн світу і нині є найбільш науково обґрунтованою. Згідно …

  Дальше ...