• Методи визначення:

  1. Визначення нітратів іонометричним методом.

  Цей метод визначає масову частку нітратів при ґрунтовому, агрохімічному, меліоративному дослідженні угідь, контролі за станом грунтів, а також при проведенні інших дослідних робіт.

  Даний метод не розповсюджується на аналіз проб з масовою часткою іонів хлориду, що в 50 разів перевищує масову частку нітратів.

  Суть методу полягає в …

  Дальше ...
 • У наслідок нераціонального і неконтрольованого використання природних ресурсів на території України все помітніші ознаки погіршення екологічного стану, характерними ознаками якого виступають забруднення атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, порушення земель, забруднення грунтів. Ці чинники у свою чергу активізують розвиток несприятливих природних процесів (зсуви, підтоплення і т.п.), ускладнюють використання природних компонентів як виробничих ресурсів у промисловості …

  Дальше ...
 • За сучасною класифікацією хімічні засоби захисту рослин поділяються на такі групи: за об`єктами застосування, способами проникнення в організм шкідників та хімічною будовою.

  За об`єктами застосування пестициди розподіляють на:

  • інсектициди – засоби боротьби зі шкідливими комахами;
  • акарициди – з кліщами;
  • нематоциди – з нематодами;
  • родентициди – з гризунами;
  • фунгіциди – з фітопатогенними грибами;
  • бактерициди – з
  Дальше ...
 • Комітет експертів ВООЗ дав наступне визначення поняття “канцероген”. “Канцерогеном (фізичним, хімічним або вірусним) називають агент, що може викликати або прискорювати розвиток новоутворення, незалежно від механізму (або механізмів) його дії або ступеню специфічності ефекту. Канцероген — це агент, що у силу своїх фізичних або хімічних властивостей може викликати незворотну зміну або пошкодження у тих частинах генетичного …

  Дальше ...
 • Забруднені понаднормовими домішками недоброякісні харчові продукти можуть спричинювати харчові отруєння мікробного походження, різні інфекційні захворювання та гельмінтози. Хімічні речовини в організмі людини розносяться кров’ю і розподіляються в органах, тканинах і клітинах. Кількість хімічних речовин, що накопичуються в організмі, залежить від розподілу їх у тканинах і клітинах, мікроклімату, способу введення та експозиції, віку, статі та інших …

  Дальше ...
 • Із природних джерел людиною синтезовано та виділено близько 6 млн. хімічних речовин. Ця цифра щороку збільшується  на 5 %. Серед таких речовин антропогенного характеру є ряд речовин, вплив яких на здоров’я людини є значним.

  Ксенобіотики (від грец. ксенос — чужий, біос — життя) — речовини, які чужорідні відносно живих організмів і не входять до природних …

  Дальше ...
 • Грунт – основний компонент будь-яких наземних екосистем, у ньому протікають різноманітні фізичні, хімічні і біологічні процеси, його населяє безліч живих організмів. На зміст у ній мінеральних і органічних речовин, а також мікроорганізмів впливають кліматичні умови того або іншого району, наявність промислових і сільськогосподарських об’єктів, час року і кількість опадів, що випадають.

  Фізико-хімічний склад і санітарний …

  Дальше ...
 • Води, що знаходяться на поверхні планети (материкову й океанічні), утворюють геологічну оболонку, що називають гідросферою. Гідросфера знаходиться в тісному зв’язку з іншими сферами Землі: літосферою, атмосферою і біосферою. Водні простори – акваторії – займають значно велику частину поверхні земної кулі в порівнянні із сушею. За сучасними даними, акваторія Світового океану складає 70,8%, однак 95% …

  Дальше ...
 • Наша планета оточена повітряною оболонкою – атмосферою, що поширюється над Землею на 1500-2000 км вгору, що складає близько 1/3 радіуса Землі. Однак ця межа умовна, сліди атмосферного повітря виявлені і на висоті 20000 км.

  Наявність атмосфери є однією з необхідних умов існування життя на Землі. Атмосфера регулює клімат Землі, добові коливання температури на планеті (без …

  Дальше ...
 • Наслідком невідповідності між зростанням чисельності населення на Землі та обмеженістю природних ресурсів і життєвого простежу стає нестача харчових продуктів. В економічно слаборозвинених країнах з дуже швидким зростанням чисельності населення виробництво продуктів харчування не в змозі задовольнити потреби населення, в результаті чого голодування стало постійним явищем. Від голоду щороку в світі вмирає понад 30 млн. дітей. …

  Дальше ...
 • Відтоді як існує людина, її здоров’я формувалось і продовжує формуватись під впливом природних факторів на організм. До навколишнього середовища людина пристосувалась у процесі еволюції і без нього жити не може, оскільки воно є спільним з її внутрішнім середовищем. З початку ембріонального зародження і до кінця свого життя людина контактує з компонентами навколишнього середовища (повітрям, водою, …

  Дальше ...
 • Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.

  незаконно, либо аморально

  незаконно, либо аморально

  незаконно, либо аморально

  Помните об этом)))…

  Дальше ...
 • Hарод не роскошь — а средство обогащения. Правительство.

  Hарод не роскошь

  Hарод не роскошь

  Hарод не роскошь

  Hарод не роскошь

  Hарод не роскошь…

  Дальше ...
 • Современный аудит — это организационная форма контроля, другими словами, современный аудит – это есть неотъемлемый элемент инфраструктуры современного рынка. В этом и состоит его особенность. В проектах российских стандартов аудиторской деятельности дается следующее определение аудита.
  Аудит – это независимая экспертиза финансовой отчетности предприятия на основе проверки соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета (документов Системы нормативного регулирования …

  Дальше ...
 • Многие из нас хотели быть всегда красивыми и здоровыми но обычно что-то идет не так и мы падаем из сил и приходит незаметная грусть, но всё же  есть этому простое решение. Если есть побольше овощей и фруктов богатых витаминами, органическим и солями, серой и железом а именно:  морковь, сельдерей, шпинат, петрушку, лук;  витамин «А»  — …

  Дальше ...