Тег / інструктаж

  • 1. Загальні положення.

    1.1. Цією інструкцією визначаються основні положення та вимоги охорони праці, які спрямовані на збереження життя та здоров`я працівників.
    1.2. Інструкція розроблена на основі “Положення про розробку інструкцій по охороні праці”
    ДНАОП 0.00-4.15-98,  “Типового положення про навчання  з питань охорони праці” ДНАОП 0.00-4.12-99, “Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском” …

    Дальше ...